Our purpose

Onze samenleving en klanten hebben te maken met complexe uitdagingen. Onze activiteiten dragen bij om de weg te banen naar een duurzame toekomst voor volgende generaties. Daarom zorgen we er niet alleen voor dat ons aanbod ten goede komt aan onze klanten, maar aan de hele maatschappij. Om dat te realiseren omarmen we verandering als basis voor vooruitgang. Dat is wat wij noemen Empowering Human Progress. Dat is ons bestaansrecht en daarmee onze ‘purpose’.

Strategische pijlers

Om onze purpose waar te maken hebben wij ons bedrijfsmodel ingericht aan de hand van vier strategische pijlers. Zo geven wij vorm aan een betere toekomst en realiseren we stabiele economische groei.

Hoe we het doen

We maken vooruitgang mogelijk door voortdurend ons aanbod te verbeteren. We spelen in op nieuwe kansen, innovaties en trends en bieden zo oplossingen die nodig zijn in een snel veranderende wereld. Door synergiën binnen First Dutch en ons netwerk te stimuleren, kunnen we intelligente route-to-markets creëren en bedrijven, klanten en partners over de gehele waardeketen versneld met elkaar in verbinding brengen. Daarnaast, investeren we niet alleen in oplossingen die vandaag nodig zijn, maar verhogen we ook onze investeringen in toekomstbestendige oplossingen om zo de kansen van duurzame groei te benutten en vooruitgang mogelijk te maken. Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op vier strategische pijlers: