Health

De wereldbevolking zal naar verwachting groeien naar 8,5 miljard mensen in 2030. De groeiende bevolking gaat gepaard met de uitdaging om iedereen toegang te geven tot hoogwaardige gezondheidsvoorzieningen. De verwachting is dat chronische ziekten zoals hartziekten, diabetes type 2 en obesitas de komende decennia verder zullen toenemen. Momenteel zijn chronische ziekten al verantwoordelijk voor 75% van de totale wereldwijde kosten van de gezondheidszorg. Deze kosten zullen naar verwachting blijven stijgen door de groeiende en vergrijzende bevolking, waardoor de druk op onze zorgsystemen zal toenemen.

Verbetering van levenskwaliteit

Bij First Dutch geloven we dat het bevorderen van innovaties in de gezondheidszorg en life sciences sector van groot maatschappelijk belang is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Als gezondheidszorgorganisatie zetten wij ons in om de ontwikkeling van technologische vooruitgang en innovaties te stimuleren die de samenleving helpt bij het voorkomen, beheersen en behandelen van complexe ziekten.

Industrie standaarden

Daarnaast hebben onze toonaangevende TIC-activiteiten (testing, inspection and certification) diverse industrie standaarden gecreëerd die ervoor zorgen dat industriële producten en diensten veilig, efficiënt en betrouwbaar zijn. We bieden ook onafhankelijke beoordelingsservices aan om ervoor te zorgen dat producten en diensten voldoen aan de hoogste compliance levels om zo mens en milieu beter te beschermen.

Contact

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie zou willen ontvangen over hoe First Dutch uw organisatie van dienst kan zijn.