This image depicts two wind turbines situated on top of a mountain. The turbines are likely generating renewable energy from the wind that blows across the mountain. The image aligns with our company's shared goal of enabling a better future for all by promoting the use of clean energy sources that reduce our dependence on fossil fuels and mitigate the harmful effects of climate change. Wind turbines are one of many technologies that can help us transition to a more sustainable and environmentally-friendly energy system.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Over de gehele wereld zetten bedrijven zich in voor de zogeheten ESG (Environment, Social and Governance) initiatieven. Dat is nodig omdat we leven in een verandering van tijdperk. Hoewel ESG een uitgebreid en groeiend gebied is, hebben wij ervoor gekozen prioriteit te geven aan decarbonisering, diversiteit en een verantwoordelijk bestuur om waarde te creëren op lange termijn.

Wij geloven dat transitie naar duurzame groei de enige manier is om in de toekomst succesvol te zijn. Daar helpen wij onze bedrijven, klanten en partners bij. Hoe? Wij delen onze inzichten, ervaring en expertise met onze family of companies om zo verantwoordelijke verandering teweeg te brengen.

Milieu

De industrie is de motor van de moderne wereld, maar we weten ook dat het wereldwijd te veel bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. Daarom moeten we onze impact op het milieu drastisch verlagen om de klimaatcrisis ten goede te keren en een net zero wereld te bereiken tegen 2050.

Om dat te verwezenlijken is de transitie naar een duurzamer energiesysteem cruciaal. Alleen staan we voor complexe uitdagingen om dit te realiseren. Er zijn investeringen van flinke omvang nodig en het tempo waarin transities gemaakt kunnen verschillen per sector. Dit maakt dat we vandaag de dag nog niet in lijn zijn met de doelstellingen vanuit het Parijs Akkoord. Innovatie is hier de sleutel. Immers, voor de meeste nieuwe, schonere technologieën geldt dat de kosten te langzaam dalen om op schaal uitstoot terug te kunnen dringen. Hernieuwbare energiebronnen, duurzamere technologieën en de ondersteunende infrastructuur moet sneller beschikbaar en betaalbaar worden. Dat vraagt om ondernemerschap en bijzondere samenwerkingsverbanden om zo de ontwikkeling, implementatie en schaalvergroting van deze technologieën toe te kunnen passen.

First Dutch helpt bestaande, traditionele bedrijven de overgang te maken naar een duurzamere toekomst en we stimuleren de ontwikkeling van nieuwe energieoplossingen. Ook brengen we partijen bij elkaar om samenwerking over de gehele value chain te vergroten.

Cultuur

First Dutch heeft een prettige werkomgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar we kansen creëren zodat talent zich verder kan ontwikkelen. Ook vinden we het belangrijk dat de medewerkers van de family of companies hun werk uitvoeren onder veilige werkomstandigheden. Daarom is de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en iedereen die betrokken is bij onze bedrijfsactiviteiten, prioriteit nummer een. Zo verbeteren we voortdurend onze veiligheidscultuur en zorgen we voor een gezonde balans tussen werk en privé.

Mensenrechten

We beschermen en respecteren de rechten en het welzijn van onze medewerkers en al onze betrokken stakeholders. Onze benadering met betrekking tot mensenrechten is gebaseerd op de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. De principes zijn diep verankerd in ons beleid en we waarborgen mensenrechten in ieder aspect van ons handelen.

Ontwikkeling voor medewerkers

We bieden verschillende mogelijkheden aan om onze medewerkers te ontwikkelen. Onze leiders hebben regelmatig contact om talent te bespreken en deze te matchen met openstaande functies binnen de First Dutch family of companies. Dit zorgt voor kruisbestuiving van talent, en helpt om onze mensen te binden aan de organisatie. Zo delen we kennis binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van First Dutch en brengen onze ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers met uiteenlopende talenten en achtergronden bij elkaar.

Inclusiviteit en diversiteit

Onze waarden definiëren ons karakter en onze cultuur en vormen de fundamentele kracht van ons bedrijf.Alles wat we doen wordt geleid door onze kernwaarden:

Vertrouwen, ondernemerschap, focus en innovatie.

Onze waarden hebben er ook toe geleid dat onze ambitieuze mensen de grenzen van innovatie hebben verlegd om zo de organisatie te worden die we nu zijn. Om dit te bereiken is het absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze mensen en communities zich gesterkt voelen om een positief verschil te kunnen maken in de wereld. Onze diverse en inclusieve werkomgeving is ingericht om het beste in onze mensen naar boven te halen. Om te blijven doen waar we goed in zijn, moet iedereen zich welkom, gewaardeerd en veilig kunnen voelen binnen de First Dutch family of companies. Zo zijn we gezamenlijk op weg naar een duurzamere toekomst, vieren we successen en blijven we elkaar uitdagen om te verbeteren.

Teruggeven aan de communities

Met de First Dutch Foundation geven we terug aan de communities waarin we actief zijn. Dit doen we door vrijwilligerswerk te bevorderen en te doneren aan (lokale) organisaties.

Lees meer over de First Dutch Foundation

Bestuur

Wij staan voor verantwoord bestuur en dit is de basis waarop wij First Dutch leiden en de manier waarop we relaties aangaan met onze belanghebbenden. We voeren onze activiteiten uit in lijn met de hoogste ethische normen en vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders waarvan ook al onze medewerkers compliant zijn.

UN Sustainable Development Goals

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzamere wereld, hebben we onze commitments gekoppeld aan de UN Sustainable Development Goals (SDGs). Deze SDGs zijn ontwikkeld door de United Nations om een richtlijn aan te bieden aan bedrijven hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamere wereld.

Van de zeventien doelstellingen zijn onze ESG-doelstellingen gericht op onze drie belangrijkste prioriteiten: decarbonisatie, diversiteit en verantwoord bestuur. Via onze activiteiten en partnerschappen dragen wij bij aan de volgende zeven SDG-doelen:

 

 

Doel 3: Gezondheid en welzijn

Bevorderen van welzijn en een gezond leven voor iedereen.

Doel 4: Kwaliteitsonderwijs

Bevorderen van hoogwaardig en gelijkwaardig onderwijs en leermogelijkheden voor iedereen.

Doel 7: Betaalbare en schone energie

Betaalbare, betrouwbare, duurzame en duurzame energie toegankelijk maken voor allen.

Doel 8: Passend werk en economische groei

Bevorderen van duurzame, inclusieve, economische groei en productief, passend werk voor iedereen.

Doel 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren.

Doel 13: Klimaatactie

Met urgente actie de klimaatverandering en de gevolgen ervan bestrijden.

Doel 17: Partnerships voor de doelen

Bijdragen aan de versteviging van wereldwijde samenwerkingen om de SDG-doelen te realiseren en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.