Onze samenwerkingen

Geen enkele speler of oplossing kan de weg naar een duurzame toekomst alleen mogelijk maken. First Dutch stimuleert samenwerkingen met gedreven, betrokken en innovatieve partners om duurzame groei te bevorderen.

Energietransitie

Het klimaat is een van de grootste uitdagingen waar onze wereld vandaag de dag voor staat. De verandering van ons energieverbruik naar schonere alternatieven is urgenter dan ooit. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de veranderingsslag te maken van traditionele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen met een lagere uitstoot. In sommige landen verminderen de broeikasgassen en de CO2 uitstoot, maar onze wereldwijde uitstoot blijft stijgen en we zijn niet in lijn met de doelstellingen van het Parijs Akkoord.

Scheepvaart

Voor veel sectoren is het relatief duidelijk wat ervoor nodig is om activiteiten te verduurzamen. En hoe ze kunnen omschakelen naar 100% koolstofvrije energiebronnen, om bij te dragen aan een CO2-vrije wereld in 2050.

Maar het is essentieel dat we ook de transities versnellen in de zogeheten ‘hard-to-abate’-sectoren. De sectoren waar de overgang nog niet zo eenvoudig is om te maken, zoals de scheepvaart. Zij is verantwoordelijk voor ongeveer 2% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar tegelijkertijd ook de motor van onze wereldeconomie en vervoert 90% van het totaal volume van onze wereldhandel.

De industrie is sterk afhankelijk van assets met een langlopende levensduur. Zij gebruikt nog voornamelijk fossiele brandstoffen, heeft een sterk internationaal karakter met bijbehorende complexe regelgeving en is niet eenvoudig te elektrificeren. Biobrandstoffen zijn een van de oplossingen om de sector te decarboniseren, maar de productievolumes van alternatieve brandstoffen stijgen vandaag nog te langzaam. Zo voorzag de productie van alternatieve brandstoffen in 2021 slechts in een fractie van de energiebehoefte van de scheepvaart, minder dan de helft van één procent van de totaal benodigde energiebehoefte.

Het moet dus sneller, zeker omdat de verwachting is dat de vraag naar goederenvervoer zal verdrievoudigen in 2050. Maar als we blijven handelen zoals we altijd hebben gehandeld, dan zal halverwege deze eeuw de CO2-footprint van de scheepsvaart met maar liefst 250 procent toenemen. Daarom moeten we nu in actie komen als we verantwoordelijk met deze groei om willen gaan, de vruchten willen plukken van duurzame groei en tegelijkertijd de impact op onze planeet willen beperken.

Samenwerking om impact te schalen

Om duurzame groei te realiseren moeten de investeringen in nieuwe, – en bestaande oplossingen en bijbehorende infrastructuur flink verhogen. Geen enkele speler kan de omvang van de investeringen, de schaalvergroting en implementatie van nieuwe, schonere technologieën alleen dragen. Dit vereist dat alle partijen in de industrie samenkomen en een deel van de overgangskosten naar een schonere wereld dragen.

Om bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie in de maritieme sector zet First Dutch zich in samen met haar partners om ontwikkeling van nieuwe oplossingen te ondersteunen en duurzame, bestaande alternatieven op te schalen.

Rotterdam Port Fund

Het Rotterdam Port Fund (RPF) wil haar rol spelen om de haven van de toekomst mogelijk te maken. Het fonds is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, NIBC, InnovationQuarter, Koninklijke Doeksen en de Rotterdamse ondernemers Peter Goedvolk en Luc Braams. Ze investeren in vernieuwende ondernemingen in de maritieme sector en helpen hen om groeiambities te realiseren. Het fonds richt zich op bedrijven die een verschil kunnen maken in de transitie naar een duurzamer havengebied. De aangesloten bedrijven zijn actief in diverse gebieden van de havensector zoals transport, logistiek, energie, raffinage, offshore en maritiem.

Het fonds van RPF wordt geleid door een divers team, die zowel beschikken over financiële expertise als ook over diepgaande kennis van de haven. Met hun jarenlange ervaring, netwerk en expertise, adviseren ze bedrijven om zo gezamenlijk de haven van de toekomst vorm te geven.

Platform Zero

Platform Zero is een hub gericht op innovators op gebied van de energie, – en maritieme sector. Het team is voortdurend op zoek naar innovatieve ventures om in samenwerking de grootste uitdagingen van de planeet op te lossen. Ze banen de weg naar een CO2-vrije wereld door de ontwikkeling van klimaat technologieën te ondersteunen en te vergroten.

Ze zijn voortdurend opzoek naar vernieuwingen die de duurzame transformatie van de maritieme industrie mogelijk kunnen maken. Dit zijn bijvoorbeeld oplossingen op het gebied van energieproductie, opslag, transport en handel, maar ook innovaties rond waterstof, batterijen en methanol. Het team van Platform Zero brengt de grootste uitdagingen van de energietransitie in kaart en proberen hierbij start & scale-ups te vinden die met een veelbelovende, schaalbare oplossing deze uitdagingen kunnen beantwoorden. Hierin wordt vereist dat de ventures een sterk businessmodel hebben en dat de ontwikkelde oplossing op schaal geïmplementeerd kan worden.

In november 2021, zijn First Dutch en Platform Zero een gezamenlijk investeringsinitiatief aangegaan. Dit initiatief is opgericht om in de komende vijf jaar tien miljoen euro te investeren in ventures die een verschil kunnen maken in de energietransitie.

PortXL

De technologische ontwikkelingen in de maritieme sector gaan sneller dan de adoptie ervan. In 2015 is PortXL opgericht in Rotterdam om changemakers, creatieve denkers en probleemoplossers samen te brengen en de huidige status quo te verstoren.

Als maritieme B2B accelerator is PortXL een wereldwijde hub voor start & scale-ups in de sectoren logistiek, maritiem, groene energie en procesindustrie. Het doel van de organisatie is om een netwerkeffect te creëren door wereldwijd elke haven, en de organisaties binnen het havencluster, te verbinden met ventures. Om samen de mogelijkheden van versnelde technologische adoptie te vergroten. Peter Goedvolk is lid van de Advisory Board van PortXL.

Scientist in Residence

In 2021 is Prof.Dr.Ir. Jan Rotmans benoemd tot Scientist in Residence bij First Dutch. Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal gevraagd en ongevraagd de leiding van First Dutch adviseren over te initiëren transformaties in haar portfolio, om hen te ondersteunen in de weg naar een duurzame toekomst.

De toekomst van de gezondheidszorg

De wereldbevolking zal naar verwachting groeien naar 8,5 miljard mensen in 2030. Deze groei gaat gepaard met de uitdaging om iedereen toegang te geven tot hoogwaardige gezondheidsvoorzieningen. Want de druk op onze zorgsystemen zal stijgen met de toenemende groeiende, vergrijzende bevolking.

NLC Health

Om welzijn, kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren zet First Dutch zich in om innovaties in de gezondheidszorg te stimuleren. NLC helpt medische uitvinders hun idee in een onderneming om te zetten en is actief in het prilste stadium van medische start-ups, door onder andere de bedenker van een uitvinding te koppelen aan een ervaren ondernemer. NLC is opgericht om de toegang en kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren. Want slechts 5% van medische innovaties bereikt ooit de markt wat resulteert dat 95% van deze vernieuwingen nooit toegankelijk wordt voor patiënten. Terwijl dit mogelijke innovaties kunnen zijn die mensenlevens ingrijpend kunnen veranderen en verbeteren.

Het team van NLC gaat op zoek naar veelbelovende medische uitvindingen en technologieën om deze verder uit te bouwen tot levensvatbare healthtech ventures.

NLC heeft een sterk netwerk opgebouwd aan medische, technische en zakelijke specialisten om innovaties van de ventures te beoordelen. Daarnaast werken ze samen met ondernemers en adviseurs om de ventures bij te staan tijdens de moeilijkste groeifasen. Vervolgens koppelen ze de ventures aan investeerders die bereid zijn het risico te nemen om te investeren in early start-ups. Zo helpt NLC medische vernieuwingen op de markt te brengen die mogelijk levens ten goede kan veranderen.

In 2021 is First Dutch een samenwerking aangegaan met NLC en is er afgesproken dat het team van First Dutch niet alleen investeert maar zich ook committeert om in een relatief vroeg stadium start-ups te verwelkomen in de family of companies. Door deze commitment kan NLC eerder budget vrijmaken om nieuwe ventures en oplossingen te ondersteunen.

 

Technology

De wereld is voorgoed veranderd door technologische innovaties. Technologie en innovatie zijn altijd al drivers geweest van vooruitgang in onze samenleving.

YES!Delft

YES!Delft is opgericht in 2005 en is een van de eerste Nederlands eerste incubators. Ze hebben een ecosysteem gebouwd om verschillende innovaties te stimuleren op gebied van:

  • Luchtvaart
  • Robotica
  • Kunstmatige Intelligentie
  • Blockchain
  • EdTech
  • Biotechnology
  • CleanTech
  • MedTech
  • Complex Technology

YES!Delft helpt startende Tech ondernemers om zo snel en goed mogelijk disruptieve innovaties op de markt te brengen. Ze bieden start-upprogramma’s op maat, full-lifecycle diensten zoals werving en financiering, ondersteuning bij het betreden van de markt en verkrijgen van kapitaal en hebben een breed netwerk van experts, bedrijfspartners en mentoren die ondernemers in alle fasen kan ondersteunen. First Dutch is aangesloten tot het investeerders netwerk van YES!Delft.

First Dutch Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws.