Privacy & cookie beleid

Privacy beleid

Laatst bijgewerkt op: februari 2023

De website van First Dutch (de “Website”) wordt beheerd en gerund door First Dutch. Dit privacy beleid is van toepassing op je gebruik van FirstDutch.com.

Bij First Dutch (“wij” of “ons”) nemen we uw privacy serieus. Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en houden ons aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Neem de tijd om deze privacyverklaring te lezen, want het is van belang dat u begrijpt hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u gebruik maakt van FirstDutch.com.

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt over uw gebruik van de Website verzamelen, gebruiken en opslaan. Verwijzingen in dit privacy beleid naar “persoonsgegevens” betekenen gegevens die op u betrekking hebben en die u identificeren of gebruikt kunnen worden om u te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of andere digitale identificatiemiddelen die op u betrekking hebben, zoals cookies, IP-adressen of logbestanden.

De website bevat links naar andere websites van derden. Wij hebben geen controle over die websites en kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de informatie die u hen geeft. Andere sites hebben een ander privacy- en veiligheidsbeleid en andere voorwaarden, dus wij raden u aan deze te lezen voordat u ze gebruikt.

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is First Dutch een “verantwoordelijke voor de verwerking” van persoonsgegevens die worden verzameld, gebruikt en/of anderszins verwerkt in verband met het gebruik van de Website. Dat betekent onder meer dat wij bepalen hoe de persoonsgegevens die wij over u hebben, worden gebruikt en dat wij daarbij bepaalde verplichtingen hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Nieuwsbrief 

Wanneer u zich aanmeldt om de nieuwsbrief van firstdutch.com te ontvangen, verzamelen wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres en locatie (land) zodat wij u de gevraagde dienst kunnen leveren. Daarnaast kunt u ook vrijwillig uw functie, bedrijfsnaam en interesses opgeven.

Contactgegevens 

Als u een verzoek om meer informatie invoert, kunnen we uw naam en e-mailadres verzamelen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw surfgedrag wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. U kunt meer lezen over de cookies die worden toegepast op FirstDutch.com in ons cookiebeleid.

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Wij geven u graag toegang tot de website en in ruil daarvoor kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor onze doeleinden op een manier die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, wat het volgende kan inhouden:

 • Voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om de website en zijn functies te leveren en om u de beste gebruikerservaring te bieden);
 • Wanneer u expliciet toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld door u actief aan te melden voor de nieuwsbrief van FirstDutch.com); of 
 • Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving).

Met “legitieme belangen” bedoelen wij onze belangen bij het beheer van de website en onze relatie met u. Wij zullen ervoor zorgen dat wij alle mogelijke gevolgen van dergelijk gebruik voor u in overweging nemen. Onze legitieme belangen zullen niet automatisch zwaarder wegen dan uw belangen, en wij zullen uw informatie niet gebruiken als wij vinden dat uw belangen zwaarder wegen dan de onze (tenzij u natuurlijk toestemming geeft, of wij een contractuele of wettelijke verplichting hebben om uw informatie op die manier te gebruiken). Als u vragen of zorgen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Waarvoor gebruiken wij uw informatie?

 • Om ons te helpen de website en andere gerelateerde content voor u beschikbaar te maken 
 • Om de website relevanter te maken voor u en onze andere bezoekers. Dit omvat soms het opvragen van persoonlijke gegevens van u om ons te helpen onze site en bijbehorende functies te beheren en te ontwikkelen.
 • Om u onze nieuwsbrief te sturen als u zich daarvoor hebt aangemeld.
 • Om af en toe enquêtes uit te voeren om ons gebruikersbestand te analyseren; uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat de website alles biedt wat u, ons publiek, zoekt.
 • Om te voldoen aan de wet, of
 • Als we het nodig achten om illegale activiteiten te voorkomen of onze belangen te beschermen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang we ze bewaren, hangt sterk af van het soort informatie dat we bewaren en het doel waarvoor we ze nodig hebben (en van onze wettelijke verplichtingen). Als u zich bijvoorbeeld hebt ingeschreven om de nieuwsbrief te ontvangen, bewaren wij uw informatie. Tegelijkertijd bent u een abonnee op de nieuwsbrief, dus we kunnen die dienst aan u leveren en deze vervolgens verwijderen nadat u zich hebt uitgeschreven. U kunt te allen tijde verzoeken dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Met wie delen wij uw informatie?

Wij kunnen uw gegevens alleen met derden delen als:

 • We verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan een contractuele verplichting of wettelijke eis of aan de aanwijzingen van de rechtbank of andere autoriteiten; of
 • Wij het redelijkerwijs noodzakelijk achten om illegale activiteiten te voorkomen of onze belangen te beschermen; of
 • Wij kunnen sommige bredere statistieken en informatie over klantenprofilering delen met derden en andere First Dutch-entiteiten – maar wij houden deze anoniem zodat u niet uit deze gegevens kunt worden geïdentificeerd. Wij zullen de gegevens van onze gebruikers nooit verhuren of verkopen aan andere organisaties of personen.

Hoe zorgen we ervoor dat onze site veilig is?

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures om te bepalen hoe uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt, wie ze te zien krijgt en om te voorkomen dat onbevoegden ze in handen krijgen. Wij nemen beveiliging uiterst serieus, maar omdat geen enkel systeem 100% veilig is, kunnen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens niet volledig garanderen, evenmin als andere organisaties dat kunnen. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal of misbruik van de persoonlijke gegevens die u op de website hebt geregistreerd als er sprake is van een inbreuk op de beveiliging.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft de volgende rechten als het gaat om onze omgang met uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang – u hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben en om ondersteunende informatie te vragen waarin wordt uitgelegd hoe de persoonsgegevens worden gebruikt. Houd er rekening mee dat wij u soms vragen om een identiteitsbewijs voordat wij u uw persoonsgegevens laten zien – zodat wij ongeoorloofde toegang kunnen voorkomen.
 • Recht op rectificatie – u hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens over u te rectificeren.
 • Recht op wissen – u hebt het recht om te verzoeken dat wij alle persoonsgegevens die wij over u hebben, wissen (merk op dat wij het verzoek in sommige omstandigheden kunnen afwijzen of beperken, afhankelijk van de informatie die wij bezitten en onze wettelijke reden om deze te bewaren).
 • Recht op beperking van de verwerking – in sommige situaties hebt u het recht om ons te verzoeken de door u verstrekte persoonsgegevens niet te gebruiken (bijv. als u van mening bent dat deze onjuist zijn).
 • Recht op bezwaar, ook tegen direct marketing – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen specifieke verwerking door ons van uw persoonsgegevens (tenzij wij dwingende redenen hebben om de verwerking voort te zetten) en het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing door ons.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht om ons te verzoeken u bepaalde informatie die u ons hebt verstrekt in elektronisch formaat te verstrekken of om die informatie aan een derde partij te verstrekken.
 • Neem contact met ons op via e-mail als u een van deze rechten wilt uitoefenen (inclusief toegang tot uw gegevens): info@firstdutch.com

Contact opnemen

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte “Wat zijn mijn rechten?” hierboven.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. In dat geval is de meest recente versie van toepassing en altijd beschikbaar op firstdutch.com.


Ons cookiebeleid 

Laatst bijgewerkt op: februari 2023

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op de website te verbeteren en voor u inhoud te creëren die voor u interessant kan zijn. Hieronder vindt u meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen. 

Wij zetten alleen strikt noodzakelijke cookies in totdat u een keuze heeft gemaakt welke cookies u wilt toestaan.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand met een unieke identificatiecode die naar uw apparaat wordt gedownload wanneer u een website of mobiele app opent. Het tekstbestand wordt vervolgens naar onze server teruggestuurd telkens wanneer uw browser een pagina van de server opvraagt. Dit stelt ons in staat om de website beter te laten functioneren, zodat deze uw persoonlijke voorkeuren weerspiegelt, op basis van uw eerdere browsen op de website en sleutelwoorden die we kunnen verzamelen uit URL’s van andere webpagina’s van waaruit u de website hebt bezocht. Cookies kunnen ons ook in staat stellen verschillende andere dingen te doen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Cookies kunnen worden gebruikt voor de duur van uw bezoek, of ze kunnen worden ingesteld om langer mee te gaan, zodat we kunnen meten hoe u in de loop der tijd met onze website omgaat. 

Cookies helpen ons om u te voorzien van belangrijke functies en functionaliteit en om ervoor te zorgen dat u een goede website ervaring krijgt. Wij gebruiken cookies ook om ons bedrijf veilig te houden door frauduleuze activiteiten op te sporen en veiligheidsinbreuken te helpen voorkomen. 

Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website bezoekt en toestemming geeft voor cookies, kunnen de volgende soorten cookies naar uw apparaat worden gedownload:

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het beheer en de werking van de website. Sommige cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en om u in staat te stellen door de website te bewegen en de functies ervan te gebruiken.

Functionele cookies 

Wij gebruiken functionele cookies waarmee wij uw keuzes op de website onthouden om u zo een betere gebruikerservaring te bieden. Wij kunnen ook cookies gebruiken om bepaalde sociale berichten op de website in te sluiten.

Hoe schakel ik cookies uit?

Als u niet wilt dat wij cookies downloaden of als u het niet eens bent met de manier waarop wij deze cookies gebruiken, kunt u de instellingen op de website wijzigen door de opties op de banner, die op de website verschijnt, aan te passen. U kunt ook de instellingen van uw internetbrowser wijzigen om cookies te weigeren.  

Raadpleeg voor meer informatie de ‘Help’-sectie van uw browser of bezoek www.allaboutcookies.org waar u ook advies krijgt over hoe u cookies kunt verwijderen die al in uw browser zijn geplaatst. Als u uw browser instelt om alle cookies te weigeren (met inbegrip van strikt noodzakelijke cookies), kunt u mogelijk niet alle functies op onze site gebruiken.