Positive Energy News: Investering stimuleert groei van duurzame vliegtuigbrandstof

We hebben positief energie nieuws: een aankondiging die laat zien welk potentieel partnerships en investeerders hebben bij het bevorderen van de overgang naar duurzame energie. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan, en het vereist gezamenlijke inspanning om over te stappen op schonere energiebronnen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Graag delen we het nieuws over een significante investering die de groei van duurzame vliegtuigbrandstof ondersteunt, waarmee wordt aangetoond hoe partnerschappen en investeerders een positieve impact kunnen hebben het vergroten van de impact van duurzamere energieoplossingen. 

Investering stimuleert duurzame luchtvaart

In een positieve ontwikkeling voor de luchtvaartsector heeft Macquarie’s Asset Management €175 miljoen geïnvesteerd in SkyNRG om de ontwikkeling van hun biokerosinefabriek in Delfzijl, Nederland, te ondersteunen. SkyNRG, een wereldspelers in duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, ‘SAF’), zal deze investering gebruiken om de fabriek op te zetten, waarbij Macquarie de meerderheidsaandeelhouder wordt. Deze samenwerking tussen een Australisch investeringsbedrijf en een Nederlandse duurzame vliegtuigbrandstof speler onderstreept het belang van samenwerking bij het bevorderen van de energietransitie.

Opschalen van duurzame vliegtuigbrandstof: Streven naar NetZero in 20250 

De luchtvaartindustrie heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 NetZero te bereiken. Duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) is cruciaal gebleken in deze ambitie, waarbij voorspellingen suggereren dat het 65% van de brandstofmix van de industrie moet uitmaken om dit doel te bereiken. Echter, op dit moment voldoet de huidige productie van SAF slechts aan een klein deel van de vraag in de industrie.

Om deze uitdaging aan te pakken, is het essentieel om de productie van SAF op te schalen en verschillende technologische wegen te verkennen. De investering van Macquarie in de biokerosinefabriek van SkyNRG zal een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de productievolumes van duurzame vliegtuigbrandstof. Door deze investering kunnen er stappen worden gezet in de opschaling van de productie, waardoor de huidige beperkingen kunnen worden aangepakt en een meer toegankelijke en duurzame brandstofvoorziening mogelijk wordt gemaakt.

Partnerschappen en betrokkenheid van investeerders

De kracht van partnerschappen en betrokkenheid van investeerders bij het bevorderen van duurzame groei mag niet worden onderschat. De samenwerking tussen Macquarie en SkyNRG laat zien welke impact collectieve actie kan hebben. SkyNRG heeft een bijzondere betekenis voor Peter Goedvolk, omdat zijn voormalige bedrijf, Argos, een vroegere investeerder en aandeelhouder van SkyNRG was. Het is inspirerend om te zien hoe SkyNRG blijft groeien en haar impact vergroot. Dit toont aan hoe partnerschappen en investeringen een positieve invloed hebben op het vormgeven van een duurzame toekomst. We kijken er dan ook naar uit om het project en de verdere ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

Voor het volledige persbericht en meer details over deze ontwikkeling kunt u terecht op:  https://skynrg.com/macquarie-invests-in-skynrg/