VSL opent eerste testfaciliteit LNG

Bekijk de video van de opening

VSL, onderdeel van First Dutch, heeft de allereerste kalibratie- en testinstallatie voor vloeibaar aardgas in de wereld geopend. Met deze installatie en de bijbehorende meetstandaard helpt VSL vloeibaar aardgas op een verantwoorde manier in te zetten voor een duurzame maatschappij. Bijvoorbeeld in de transportsector, waar LNG steeds vaker wordt gebruikt ter vervanging van vervuilende brandstoffen zoals diesel of bunkerolie.

 

Vloeibaar aardgas, ofwel Liquefied Natural Gas (LNG), speelt een cruciale rol bij de energietransitie. Het terugdringen van het gebruik van vervuilende brandstoffen is een vereiste om de klimaatdoelstellingen te behalen. LNG biedt een schoner alternatief, met name voor notoire vervuilers in de transportsector zoals vrachtwagens, binnenvaart- en zeevaartschepen. In potentie zorgt de overstap op LNG, afhankelijk van de toepassing, voor significant lagere emissies van CO2, stikstofoxide en fijnstof.

 

Consistent meten

Voordat LNG wijdverspreid kan worden ingezet, moeten praktische problemen worden opgelost. Eén van die problemen is de uitdaging om LNG exact en consistent te meten. Aardgas wordt pas vloeibaar bij een temperatuur van -162°C. Het is een grote technische uitdaging om meetapparatuur bij die extreme temperatuur correct te laten werken. Toch is de nauwkeurige werking van die meetapparatuur cruciaal. Gezien de volumes en massa waarin LNG wordt getransporteerd kan zelfs een kleine meetfout honderdduizenden euro’s kosten.

 

Lees hier meer over de LNG-installatie >>