Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een duurzame werkplek: Dariuz

Een inclusieve samenleving is – in de visie van Dariuz – een beschaafde samenleving. Een wereld waarin alle mensen, ook mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, meedoen op basis van hun talenten en hun mogelijkheden. Waar we denken en handelen zonder barrières, zonder beperkingen. Zij zijn de partner van professionals die streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. 

Dariuz, partner van de First Dutch family of companies, helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een duurzame werkplek. Met haar specialistische instrumentarium ondersteunt Dariuz bij de begeleiding van het verbinden van talent en werkplek. Door samen naar oplossingen te zoeken, vinden zij de optimale aansluiting en helpen zij het participatieproces slim en efficiënt te organiseren.