WE HELPEN DE STAP TE ZETTEN NAAR HET GROTERE PLAN

First Dutch helpt innovatieve en duurzame bedrijven door middel van impact investeringen om hun business tot een succes te maken binnen de nieuwe wereld waarin we opereren.

Business die zich op kleinere schaal heeft bewezen of bedrijven in een volwassen status die een stap willen zetten, bieden we ruimte om uit te groeien tot een onderneming met impact.

Indien nodig verzorgen we de benodigde funding, maar er is meer nodig om een business tot een succes te maken. Ons team staat klaar om te ondersteunen waar nodig, onder andere op het gebied van HRM, marketing en financiën.

WE SEE YOU, WE BUILD

Onze manier van werken

Een succesvolle groei vraagt meer dan kapitaal. We zoeken sterk ondernemerschap en geven dat de ruimte. Ervaren ondernemers uit de verschillende bedrijven kunnen hierbij als inspirator optreden. First Dutch helpt de benodigde structuren op orde te krijgen om als bedrijf te kunnen ontwikkelen en biedt een netwerk om in te groeien. Daardoor blijft de focus van de onderneming op de core business gericht.

Impact investing

Wij geloven dat innovatieve business een belangrijke rol speelt in een duurzame wereld. Duurzaam in maatschappelijk opzicht, duurzaam door eerlijke handel, duurzaam door slim en verantwoord gebruik van grondstoffen en duurzaam als business op de lange termijn. Lees hier meer over ons beleid.

Wij richten ons op disruptieve innovaties, gelieerd aan de volgende markten:

  • Energy transition
  • Health care
  • Supply chain

 

Energy transition. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen heeft de Nederlandse overheid in het Energie-akkoord besloten om fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen in de ban te doen. Het doel is om in 2050 in Nederland uitsluitend volledig duurzame en 100% groene energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en water te gebruiken. First Dutch heeft al tientallen jaren ervaring en vele tientallen miljoenen geïnvesteerd in de duurzame energiesector. We zien daarbij innovaties als essentieel onderdeel voor het succesvol volbrengen van deze transitie. De COVID-19 crisis laat zien dat minder fossiele uitstoot een directe invloed heeft op de wereldwijde luchtkwaliteit.

Health care is onderhevig aan grote veranderingen. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met (complexe combinaties van) ziekten toenemen. Jongeren ervaren een hogere mentale druk met consequenties voor hun psychische gezondheid. Technologische ontwikkelingen en innovatie in de gezondheidszorg kunnen de maatschappij helpen om met dergelijke veranderingen om te gaan. First Dutch gelooft daarom dat het stimuleren van innovaties in de zorg, al dan niet gekoppeld aan haar eigen bedrijven, van groot maatschappelijk belang is. De COVID-19 crisis wijst uit dat gezondheidszorg en beschikbaarheid van preventieve materialen en medicijnen geen globale maar een lokale aangelegenheid is.

Supply chain Na de COVID-19 crisis is alles, waarschijnlijk blijvend, anders dan het was. Dit geldt ook voor de logistieke ketens. Waar tot voor kort veelal over globalisatie van de supply chain (van bron tot eindverbruiker) werd gesproken, laaien nu de discussies op om zaken juist meer lokaal op te pakken. First Dutch en haar bedrijven zijn globaal actief, maar lokaal gevestigd. De combinatie van teams met jarenlange ervaring en vernieuwende denkers, staat borg voor een soepele transitie in de keten-industrie. De COVID-19 crisis toont aan dat een verdere globalisering verregaande risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid.

Ready for the future?

Is jouw business toe aan de volgende stap? Stuur dan een bericht naar buildingfutures@firstdutch.com.
Geef daarin in ieder geval aan:

  • Wat de business inhoudt
  • Wat het bijdraagt aan een duurzame toekomst
  • In welke markten het bedrijf opereert
  • Toekomstplannen