Locatie: Rotterdam Metropool
Projecten: Kleinschalig en op korte termijn

Focus op goede doelen: Gezondheid, kinderen

First Dutch Foundation is een organisatie die zich richt op de bevordering van de volksgezondheid en het geluk van kinderen in Rotterdam.

Onze oprichters

Voorzitter Lisette Goedvolk-Cossee
Penningmeester Luciano la Paglia
Secretaris Marlene Goedvolk

Sinds 2008 kan de Belastingdienst een instelling aanmerken als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status, dient ten minste 90% van de inspanningen van de organisatie te worden ingezet voor het algemeen belang. Sinds 2012 kan een ‘culturele ANBI’-organisatie profiteren van nog grotere belastingvoordelen in Nederland. First Dutch Foundation heeft de culturele ANBI-status aangevraagd.

Ons investeringsbeleid

De First Dutch Foundation is een ANBI-organisatie die zich houdt aan de volgende beginselen:

  • Meer dan 90% van de inspanningen van de organisatie dient het algemeen belang
  • De organisatie heeft een actueel beleidsplan
  • De organisatie heeft geen winstoogmerk en het vermogen van de organisatie mag niet meer bedragen dan nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden
  • De organisatie en de mensen die rechtstreeks bij de organisatie betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen van de ANBI-status
  • De kosten van de organisatie staan in redelijke verhouding tot haar uitgaven
  • Haar eigen vermogen is beperkt
  • De organisatie voldoet aan de specifieke administratieve verplichtingen
  • Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de organisatie
  • De bestuurdersbeloning is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden
  • Geld dat overblijft na ontbinding van de organisatie wordt toegewezen aan een ANBI met een soortgelijk doel.

HET IS MIJN PLICHT ALS ONDERNEMER OM IETS VOOR DE GEMEENSCHAP TE DOEN

Peter Goedvolk

ONZE STICHTING ONDERSTEUNT MOMENTEEL

Rotterdam Sporticonen eert Rotterdamse sporthelden en maakt gebruik van de kracht van het sportieve erfgoed van de stad voor de bevordering van een goede gezondheid onder de Rotterdamse jeugd, met name voor kinderen uit kwetsbare doelgroepen. De liefdadigheidsinstelling werkt ook aan het stimuleren van de sociale cohesie in de stad.

Youth theater Hofplein is de thuisbasis voor theaterproducties door en voor kinderen en jongeren in Rotterdam.

The Erasmus MC Thorax Center is een expertisecentrum voor cardiologie, longgeneeskunde en cardiothoracale chirurgie. De afnemende overheidsbudgetten en de strenge regelgeving voor financiering door de farmaceutische industrie hebben particuliere steun noodzakelijk gemaakt. Erasmus MC Thorax Foundation is in 2012 opgericht en werft fondsen die uitsluitend bedoeld zijn voor onderzoek op dit gebied.

Dutch CAA Foundation zet zich in om de niet-erfelijke hersenziekte CAA nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen en om geld in te zamelen voor onderzoek.

Werken als een Paard is begonnen met een vakantieschool voor kinderen uit Rotterdamse focuswijken. Na de eerste successen van dit programma is het aanbod van de projecten uitgebreid met ‘na school’, ‘speciaal onderwijs’ en ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Benefits for kids (bforyou foundation) biedt mentorprogramma’s voor kinderen en tieners in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Walhalla wil mensen verrassen en hen nieuwe inzichten bieden. Zij verbindt makers en publiek in haar streven om een katalysator te zijn voor vernieuwing en innovatie in Rotterdam in het algemeen, maar in de wijk Katendrecht in het bijzonder. De theaterorganisatie realiseert haar visie door haar podium te gebruiken voor professionele kunst en workshops voor talentontwikkeling.

Het Kid Dynamite Jazz Festival is vernoemd naar de Surinaams-Katendrechtse muzikant en tenorsaxofonist Arthur Parisius, die bekendstond als Kid Dynamite. Er wordt aan gewerkt om het festival in de toekomst uit te breiden en te ontwikkelen tot het Rotterdamse openluchtjazzfestival voor ouders/verzorgers en hun kinderen.