Met lef en techniek helpt Rolande bedrijven verduurzamen

Bekijk het filmpje over de manier waarop Rolande helpt om het wegtransport te verduurzamen.

Om de uitstoot van trucks omlaag te brengen en het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum te reduceren, zijn alternatieve brandstoffen nodig. LNG (liquefied natural gas) is een brandstof die de uitstoot van CO2 ten opzichte van diesel met 20% verlaagt. En bij gebruik van bio-LNG kan de uitstoot zelfs met 99,8% worden gereduceerd.

 

Rolande, onderdeel van First Dutch, is een pionier op het vlak van verduurzaming. CEO Jolon van der Schuit legt uit dat LNG een goede oplossing is voor zware trucks die grote afstanden afleggen. De transitie komt steeds meer op gang: in Europa rijden inmiddels zo’n 10.000 trucks op (bio-)LNG, waarvan er 8000 in de afgelopen twee jaar bij zijn gekomen. “Wij helpen bedrijven om te verduurzamen door enerzijds het netwerk met tankstations voor (bio-)LNG uit te breiden en anderzijds de productie van biogas op te schalen. Daarmee helpen wij transporteurs aan een sluitende business-case.”

 

Duurzame toekomst

Het gaat duidelijk de goede kant op als het gaat om verduurzaming. Van der Schuit: “We zien dat grote bedrijven zoals Ahold, Unilever en Ikea duurzaamheidsdoelstellingen hebben opgesteld die goed zijn verankerd in de bedrijfsfilosofie. Zelfs de effecten door de corona-crisis hebben er niet toe geleid dat hierbij op de rem wordt getrapt. Dit soort bedrijven stellen op hun beurt eisen aan de transporteurs en zo wordt de stap naar verduurzaming in de keten op gang gebracht.”

Een stap verder: bio-LNG

Bio-LNG is essentieel om een volgende flinke stap te kunnen zetten in verduurzaming van zwaar wegtransport. De transitie naar bio-LNG is helaas niet zo eenvoudig. De trucks die op LNG rijden, kunnen ook op bio-LNG rijden, maar er is op dit moment onvoldoende biogas beschikbaar. Van der Schuit: “Het bouwen van tankstations vraagt vooral om lef om te investeren. Nu het netwerk in Nederland een behoorlijke dekking geeft, gaan we dat nu doen in Duitsland. Om het aandeel bio-LNG te laten stijgen, zijn er ook uitdagingen op het gebied van wetgeving en techniek. In Nederland wordt als gevolg van subsidie nog veel van het biogas in het gasnetwerk gebracht. Op zich is dat ook duurzaam, maar eigenlijk is het zonde om op biogas te koken. We kunnen ook koken op wind- en zonne-energie, terwijl deze groene energie voor trucks geen alternatief is, in ieder geval niet op de middellange termijn. Het beschikbare biogas zou daarom beter kunnen worden gebruikt om het transport te vergroenen.”